Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi PROKOM

 

 

PROKOM (Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi) 2007 yılında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülecek klinik araştırmalar ve diğer özel projelerin koordinasyonu amacıyla kurulmuş bir birimdir.

Temel Amacımız, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında fakültemizde yürütülecek olan projelerin idari mali ve hukuki alanlarda tek bir noktadan koordinasyonunu sağlamaktır. PROKOM bu çalışmalarını Üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi olan EBİLTEM-TTO ile eşgüdüm içinde yürütmektedir.

Süreçleri tanımlanmış ve aşağıda sıralanmış çalışma alanlarının yanında, yeni başlayan proje ve süreçlerin tanımlanması ve uygulamaya geçirilmesi de PROKOM tarafından yürütülmektedir.

01/03/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6676 sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” uyarınca, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirlerin yüzde 85’inin, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenmesi hükmü getirilmiştir. Öğretim elemanlarının bu hükümden yararlanabilmesi için, sanayi ile işbirliği içinde yürüttükleri proje ve faaliyetlerin yasada belirtilen kapsama girdiğine dair Üniversite Yönetim Kurulu onayı gerekmektedir. Söz konusu yasanın getirdiği olanaktan yararlanmak amacıyla Üniversite Yönetim Kurulu’na başvurmak isteyen öğretim elemanlarının, aşağıda belirtilen web adresinde bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra, ıslak imzalı olarak Dekanlığa iletilmek üzere Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi’ne (PROKOM) teslim etmeleri gerekmektedir.

Dosyayı ve beyan formunu linkten indirebilirsiniz.

Öğretim üyelerimiz, ekte bulunan form ile birlikte araştırma protokolü (ya da özeti) ile birlikte başvuru yapmalıdır.

Hastanemizde görev yapan tüm saha koordinatörlerinin 20 Temmuz 2018 tarihine kadar ekte yer alan Saha Koordinatörü Protokolü ve Kayıt Formunu doldurarak, Güncel fotoğraflı bir CV ile birlikte Prokom'a başvuru yapması gerekmektedir. İlgili dosyalara linkten ulaşabilirsiniz.

PROKOM (Proje ve Özel Hizmetler Koordinasyon Merkezi)

Endüstri Destekli Araştırmalar

Öğretim Üyelerinden Talep Edilen Danışmanlık ve      Konferanslar