Belgeler

Hizmet ve danışmanlık talepleri ile ilgili belgeler

HD1- Öğretim üyelerimizden talep edilen eğitim, konferans, bilirkişilik ve görüş alma başvuruları için doldurulacak form (indirmek için tıklayınız)

HD2- Danışmanlık başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız)

HD3- E.Ü. Danışmanlık sözleşmesi (indirmek için tıklayınız)

HD4- PROKOM inceleme ücreti ile ilgili yönetim kurulu kararı (indirmek için tıklayınız)

 

Endüstri destekli araştırmalar ile ilgili belgeler

KA1- Endüstri destekli araştırmalar başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız)

KA2- Endüstri destekli araştırmalar Ege-Bütçe formu (indirmek için tıklayınız)

KA3- Endüstri destekli araştırmalar Ege-Bütçe formu doldurma kılavuzu (indirmek için tıklayınız)

KA4- Ege Araştırma Fiyat listesi
    Kamu Destekli Araştırma Hastaları Fiyat Listesi
    Özel Sektör Destekli Araştırma Hastaları Fiyat Listesi

KA5- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi klinik araştırma sözleşmesi şablonu (indirmek için tıklayınız)

KA6- Ege Üniversitesi Sağlık Temalı Projeler Ek Sözleşmesi (Türkçe) (indirmek için tıklayınız)

KA7- Ege Üniversitesi Sağlık Temalı Projeler Ek Sözleşmesi (Türkçe-İngilizce) (indirmek için tıklayınız)

KA8- Masraf Dökümü Talep Dilekçesi (indirmek için tıklayınız)

KA9- EÜ Tıp Fakültesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı referans aralıkları, akreditasyon vb. bilgiler için başvuru dilekçesi (indirmek için tıklayınız)

KA10- DonerSermaye Ar-Ge Projesi Basvuru Formu (indirmek için tıklayınız)

 

BAP için taahhütname (indirmek için tıklayınız)